Lịch tập tháng 6

Lịch tập tháng 6

GIỜ THỨ 2,4,6 THỨ 3,5,7 THỨ 7 CHỦ NHẬT HLV
5h15 – 6h15 Yoga cho người mới Cô Liêu
5h30 – 6h30 Hatha Yoga 1, 2 Hatha Yoga 2,3 Thầy
6h00 – 7h00 Thiền cộng đồng Cô Nhã
7h00 – 8h00 Hatha Yoga 2,3 Hatha Yoga 2, 3 Thầy An
8h15 – 9h15 Yoga cho người mới  Yoga cho người mới Cô Lan
12h00 – 13h00 Yoga giảm cân Yoga văn phòng Thầy Ngọc
15h00 – 16h00 Yoga phục hồi Yoga phục hồi Cô Tâm
16h15 – 17h15 Yoga cho người mới Thầy Bình
Yoga trẻ em Cô Lý
17h30 – 18h30 Hatha Yoga 1,2 Hatha Yoga 1,2 Cô Tâm
18h00 – 19h00 Hatha Yoga 2,3 Hatha Yoga 2,3 Thầy Ngọc
18h45 – 19h45 Yoga cho người mới Yoga cho người mới Cô Lan (2, 4, 6)
Cô Y Bình (3, 5, 7)
19h15 – 20h15 Yoga cho người mới Hatha Yoga 2,3 Thầy Bình (2, 4, 6)
Thầy An (3, 5, 7)

090 135 73 95

Gọi để được tư vấn miễn phí